Formularze

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 723 oraz z 2016 r. poz. 269 i 1213)

Pozew – formularz „P” (obowiązujący od 26 sierpnia 2016 r.)

formularz „P” (format RTF)
formularz „P” (format PDF)

Pismo zawierające wnioski dowodowe – formularz „WD”

formularz „WD” (format RTF)
formularz „WD” (format PDF)

Odpowiedź na pozew – formularz „OP”

formularz „OP” (format RTF)
formularz „OP” (format PDF)

Pozew wzajemny – formularz „PW” (obowiązujący od 26 sierpnia 2016 r.)

formularz „PW” (format RTF)
formularz „PW” (format PDF)

Sprzeciw od wyroku zaocznego / Zarzuty od nakazu zapłaty / Sprzeciw od nakazu zapłaty – formularz „SP”

formularz „SP” (format RTF)
formularz „SP” (format PDF)

Dane uzupełniające stron lub pełnomocników – formularz „DS” (obowiązujący od 26 sierpnia 2016 r.)

formularz „DS” (format RTF)
formularz „DS” (format PDF)

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 366; objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2015 r. poz. 574)

oświadczenie – zwolnienie od kosztów sądowych (format RTF)
oświadczenie – zwolnienie od kosztów sądowych (format PDF)

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 340; objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2015 r. poz 526)

oświadczenie – ustanowienie adwokata / radcy prawnego (format RTF)
oświadczenie – ustanowienie adwokata / radcy prawnego (format PDF)

Masz tylko 14 dni na skuteczną obronę swoich praw w sądzie. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pozbądź się długu i odzyskaj spokój. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Termin skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, a także apelacji od wyroku zwykłego i wydanego w postępowaniu uproszczonym wynosi 14 dni od daty jego doręczenia.

Formularz kontaktowy

Ważna informacja

Przesyłając nam skany / zdjęcia dokumentów do analizy prawnej pamiętaj, aby obejmowały one całe strony, były czytelne i przede wszystkim kompletne. Procesowe znaczenie może mieć nawet pozornie nieistotny dokument. Prosimy również o przesłanie obrazu obydwu stron koperty lub podanie dokładnej daty odbioru przesyłki sądowej.