Lex Superior – batalii sądowej ciąg dalszy. [PUBLIKUJEMY AKTA SĄDOWE]

Zgodnie z obietnicą wracamy do sprawy pozwów składanych przez Lex Superior. Odpowiadając na liczne prośby, zapytania i niedowierzanie naszych Czytelników publikujemy akta jednej ze spraw.

Nasz wpis sprzed kilku miesięcy (Lex Superior składa pozwy w sądzie!!!) wywołał trochę zamieszania, a nawet konsternacji. W pierwszej kolejności – odnosząc się do informacji krążących w sieci (będących jedynie efektem domysłów) – dementujemy fakt jakoby Lex Superior wnosił pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego (tzw. e-sąd). Pozwy wnoszone są w formie tradycyjnej (papierowej), z żądaniem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (art. 498 § 1 kodeksu postępowania cywilnego).

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Już na starcie pierwsza wpadka. Autor pozwu najwyraźniej zapomniał, że pozew o roszczenie wynikające z praw autorskich wnosi się do sądu okręgowego, a nie rejonowego (art. 17 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego). Zdarza się. Sąd rejonowy przekazał zatem sprawę, zgodnie z właściwością rzeczową, sądowi okręgowemu (art. 200 § 1 kodeksu postępowania cywilnego), który wydał nakaz zapłaty w trybie upominawczym.

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Dla uzyskania takiego wyroku wystarczy jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. Sąd, a ściślej referendarz sądowy, uznał że roszczenie Lex Superior nie jest oczywiście niezasadne, a przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości… (art. 499 § 1 pkt 1-2 kodeksu postępowania cywilnego). Na szczęście wniesiony w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty spowodował utratę jego mocy (art. 503, 505 kodeksu postępowania cywilnego). Teraz czas na rozprawę. W naszym odczuciu ostateczną.

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Ciąg dalszy oczywiście nastąpi.

Ze względu na delikatny charakter sprawy w prezentowanych dokumentach, na prośbę osoby pozwanej, całkowicie uniemożliwiliśmy identyfikację postępowania.

P.S.
Dla wszystkich pozwanych przygotujemy małą niespodziankę 🙂

Treść postu nie stanowi opinii ani porady prawnej. Informacje w nim zawarte posiadają wyłącznie walor poglądowy. Prawidłowe stosowanie norm prawnych wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej? Napisz na kontakt@nieoddawaj.pl lub wypełnij formularz kontaktowy.

Wszystkie orzeczenia znajdziesz w dziale Orzecznictwo.

Wszystkie posty znajdziesz w dziale Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Masz tylko 14 dni na skuteczną obronę swoich praw w sądzie. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pozbądź się długu i odzyskaj spokój. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Termin skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, a także apelacji od wyroku zwykłego i wydanego w postępowaniu uproszczonym wynosi 14 dni od daty jego doręczenia.

Formularz kontaktowy

Ważna informacja

Przesyłając nam skany / zdjęcia dokumentów do analizy prawnej pamiętaj, aby obejmowały one całe strony, były czytelne i przede wszystkim kompletne. Procesowe znaczenie może mieć nawet pozornie nieistotny dokument. Prosimy również o przesłanie obrazu obydwu stron koperty lub podanie dokładnej daty odbioru przesyłki sądowej.