Wygrywamy z Bankiem PEKAO S.A. Powództwo na 17.142,66 zł oddalone w całości. [ZOBACZ WYROKI Z UZASADNIENIAMI]

Tym razem poległ Bank PEKAO S.A. Walczyliśmy nie tylko z samym bankiem, ale z Sądem I Instancji, który był całkowicie ślepy i głuchy na naszą argumentację. Na szczęście efekt przyniosła apelacja i bank poległ z kretesem.

Bank PEKAO S.A. zażądał 17.142,66 zł tytułem spłaty pożyczki wraz z odsetkami umownymi (maksymalnymi) od dnia 2 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w kwocie 3.300,00 zł.

Na początku 2013 r. Pan S. zaciągnął w Banku PEKAO S.A. pożyczkę na kwotę 20.000,00 zł. Po jakimś czasie doszło do sporu z bankiem w przedmiocie wysokości jej spłaty. Po długim i męczącym okresie windykacji miękkiej bank wypowiedział umowę pożyczki (a przynajmniej tak sądził) i skierował sprawę na etap sądowy.

Sąd wydaje nakaz zapłaty.

Sąd I Instancji bardzo szybko wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym orzekając zgodnie z roszczeniem banku. Nie obyło się bez pomyłki, gdyż orzeczenie pierwotnie wydane zostało na rzecz … PKO BANK POLSKI S.A.

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Przegrana I Instancja.

Od nakazu zapłaty wnieśliśmy skuteczny sprzeciw i sprawa została przekazana do rozpoznania na zasadach ogólnych. Argumentacja prawna, którą wsparliśmy naszego Klienta, niestety przeszła bez echa przed Sądem Rejonowym. Zapadł wyrok zasądzający w całości na rzecz powoda, co bardzo negatywnie wpłynęło na odczucia Pana S.

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Apelacja i ostateczne zwycięstwo.

Na szczęście wymiar sprawiedliwości skutecznie zadziałał na etapie postępowania apelacyjnego. Sąd II Instancji przyznał nam rację i prawomocnym wyrokiem oddalił powództwo w całości.

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Treść postu nie stanowi opinii ani porady prawnej. Informacje w nim zawarte posiadają wyłącznie walor poglądowy. Prawidłowe stosowanie norm prawnych wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej? Napisz na kontakt@nieoddawaj.pl lub wypełnij formularz kontaktowy.

Wszystkie orzeczenia znajdziesz w dziale Orzecznictwo.

Wszystkie posty znajdziesz w dziale Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Masz tylko 14 dni na skuteczną obronę swoich praw w sądzie. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pozbądź się długu i odzyskaj spokój. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Termin skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, a także apelacji od wyroku zwykłego i wydanego w postępowaniu uproszczonym wynosi 14 dni od daty jego doręczenia.

Formularz kontaktowy

Ważna informacja

Przesyłając nam skany / zdjęcia dokumentów do analizy prawnej pamiętaj, aby obejmowały one całe strony, były czytelne i przede wszystkim kompletne. Procesowe znaczenie może mieć nawet pozornie nieistotny dokument. Prosimy również o przesłanie obrazu obydwu stron koperty lub podanie dokładnej daty odbioru przesyłki sądowej.