Wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach – I Wydział Cywilny z dnia 20 października 2016 r. (sygn. akt I C 612/16/1)

Nie każda czynność przed sądem przerywa bieg terminu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia (art. 123 kodeksu cywilnego)

Teza:

Tymczasem jeżeli celem czynności przed sądem nie jest dochodzenie roszczenia, a jedynie przerwanie terminu przedawnienia, wówczas do oczekiwanego przerwania nie dochodzi.

Treść:

Niezależnie od powyższego okoliczność wcześniejszego złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie musiałoby skutkować przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Przedawnienie przerywa bowiem czynność podejmowana w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Praktyka sądowa pokazuje natomiast, iż elektroniczne postępowanie upominawcze częstokroć wykorzystywane jest do uzyskania przerwania biegu przedawnienia najniższym kosztem (często opłata sądowa jest niższa od opłaty od wniosku o wezwanie do próby ugodowej). Tymczasem jeżeli celem czynności przed sądem nie jest dochodzenie roszczenia, a jedynie przerwanie terminu przedawnienia, wówczas do oczekiwanego przerwania nie dochodzi (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2016 r. III CSK 50/15).

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej ? Napisz na kontakt@nieoddawaj.pl lub wypełnij formularz kontaktowy.

Wszystkie orzeczenia znajdziesz w dziale Orzecznictwo.

Wszystkie posty znajdziesz w dziale Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Masz tylko 14 dni na skuteczną obronę swoich praw w sądzie. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pozbądź się długu i odzyskaj spokój. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Termin skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, a także apelacji od wyroku zwykłego i wydanego w postępowaniu uproszczonym wynosi 14 dni od daty jego doręczenia.

Formularz kontaktowy

Ważna informacja

Przesyłając nam skany / zdjęcia dokumentów do analizy prawnej pamiętaj, aby obejmowały one całe strony, były czytelne i przede wszystkim kompletne. Procesowe znaczenie może mieć nawet pozornie nieistotny dokument. Prosimy również o przesłanie obrazu obydwu stron koperty lub podanie dokładnej daty odbioru przesyłki sądowej.