Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt I ACa 688/13)

Dokument prywatny posiada słabszą moc dowodową niż dokument urzędowy. Nie korzysta bowiem z domniemania zgodności treści dokumentu z prawdą (wiarygodności – prawdziwości treści).

Dokument prywatny (art. 245 kodeksu postępowania cywilnego)

Treść (teza):

Ostatecznie podkreślić też należy, że dokumenty prywatne nie korzystają z domniemania zgodności treści dokumentu z prawdą (art. 253 k.p.c.) i na tym polega podstawowa różnica ich mocy dowodowej w stosunku do dokumentów urzędowych.

Zobacz cały Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt I ACa 688/13)

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej ? Napisz na kontakt@nieoddawaj.pl lub wypełnij formularz kontaktowy.

Wszystkie orzeczenia znajdziesz w dziale Orzecznictwo.

Wszystkie posty znajdziesz w dziale Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Masz tylko 14 dni na skuteczną obronę swoich praw w sądzie. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pozbądź się długu i odzyskaj spokój. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Termin skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, a także apelacji od wyroku zwykłego i wydanego w postępowaniu uproszczonym wynosi 14 dni od daty jego doręczenia.

Formularz kontaktowy

Ważna informacja

Przesyłając nam skany / zdjęcia dokumentów do analizy prawnej pamiętaj, aby obejmowały one całe strony, były czytelne i przede wszystkim kompletne. Procesowe znaczenie może mieć nawet pozornie nieistotny dokument. Prosimy również o przesłanie obrazu obydwu stron koperty lub podanie dokładnej daty odbioru przesyłki sądowej.