Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt I ACa 758/15)

Dokument prywatny musi być podpisany. W przeciwnym wypadku nie jest dokumentem, a nawet innym środkiem dowodowym (art. 309 kodeksu postępowania cywilnego).

Dokument prywatny (art. 245 kodeksu postępowania cywilnego)

Teza:

Istotną cechą dokumentu prywatnego jest jego podpisanie.

Treść:

W niniejszej sprawie jak wynika z powyższego przedłożone przez powódkę zestawienia materiałów bez wątpienia nie są dokumentami urzędowymi. Zatem należałoby rozważyć czy mogą one stanowić dokument prywatny, który wg. treści art. 245 k.p.c. stanowi dowód tego, że osoba która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Zwrócić trzeba uwagę, że istotną cechą dokumentu prywatnego jest jego podpisanie, natomiast zestawienia materiałów przedłożone przez powódkę nie zawierały jakiegokolwiek podpisu. Brak podstaw by rozpatrywać je jako inny środek dowodowy, a nadto także i w takim przypadku musiałyby z niego wynikać poza nazwami, ilością i wartością materiałów informacje kiedy, komu i w jakim celu zostały wydane te materiały, a nadto że stanowiły one własność powódki. Takich cech nie miało zestawienie złożone przez stronę powodową Sądowi pierwszej instancji, który trafnie zatem uznał, że nie jest to środek dowodowy przydatny do ustalenia faktów w tej sprawie.

Zobaczy cały Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt I ACa 758/15)

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej ? Napisz na kontakt@nieoddawaj.pl lub wypełnij formularz kontaktowy.

Wszystkie orzeczenia znajdziesz w dziale Orzecznictwo.

Wszystkie posty znajdziesz w dziale Blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Masz tylko 14 dni na skuteczną obronę swoich praw w sądzie. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pozbądź się długu i odzyskaj spokój. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Termin skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, a także apelacji od wyroku zwykłego i wydanego w postępowaniu uproszczonym wynosi 14 dni od daty jego doręczenia.

Formularz kontaktowy

Ważna informacja

Przesyłając nam skany / zdjęcia dokumentów do analizy prawnej pamiętaj, aby obejmowały one całe strony, były czytelne i przede wszystkim kompletne. Procesowe znaczenie może mieć nawet pozornie nieistotny dokument. Prosimy również o przesłanie obrazu obydwu stron koperty lub podanie dokładnej daty odbioru przesyłki sądowej.