Wygrywamy w sądzie z Bankiem CITI Handlowy sprawę o zapłatę 11.928,66 zł. [ZOBACZ WYROKI Z UZASADNIENIAMI]

W 2011 r. nasz Klient zawarł z Bankiem CITI Handlowy w Warszawie S.A. umowę o kartę kredytową z limitem 7.300,00 zł. Po kilku latach bank zażądał spłaty prawie… 12.000,00 zł, po czym wystąpił do e-sądu z pozwem o zapłatę. Sądy obydwu instancji rację przyznały jednak nam.

Bank CITI Handlowy w Warszawie S.A. zażądał w sądzie spłaty karty kredytowej. I przegrał !

Zanim sprawa trafiła na wokandę Pan S. korzystając z uroków życia korzystał zarazem z uroków karty kredytowej i jak to w tym życiu bywa – coś spłacał, coś nie. A może spłacił całe zadłużenie ?

Na to pytanie odpowiedzi udzielił sam bank: limit został wyczerpany i należy go pokryć, natychmiast. To właśnie pewnego dnia usłyszał w słuchawce nasz bohater. Później wysłuchiwał tego jeszcze wiele razy, a dopełnieniem rozmów była wizyta domowa dwóch windykatorów terenowych. Jednakże  nie zrobiło to jakiegokolwiek wrażenia na (rzekomym) dłużniku. Tymczasem niewiele myśląc bank oddał sprawę w ręce renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej. Efektem było wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Sąd elektroniczny wydał orzeczenie bez jakiegokolwiek zająknięcia. Nie zastanowił się chociażby nad treścią roszczenia odsetkowego, zgodnie z którym bank domagał się zapłaty skapitalizowanych odsetek za okres od 5 sierpnia 2015 r. do … 2 sierpnia 2015 r. Bank zażądał odsetek naliczając je wstecz ! Nie wierzycie ? Oto dowód:

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Pan S. musiał tym samym zapłacić 11.928,66 zł należności głównej oraz 2.550,00 zł kosztów procesu. Bez mała 14.500,00 zł (o odsetkach nie wspominając) albo wnieść sprzeciw. Jako, że nie wiedział jak zmierzyć się z materią, do akcji wkroczyliśmy my. Szybki sprzeciw, elektroniczny nakaz zapłaty utracił moc i sprawa – zgodnie z art. 505(36) kodeksu postępowania cywilnego – trafiła do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydziału Cywilnego. Tutaj bank musiał już przedstawić – a nie tylko wskazać (w EPU dowody tylko się wymienia – art. 505(32) § 1 kodeksu postępowania cywilnego) – dowody na potwierdzenie swoich racji. Bank przedstawił m.in.: wnioski, umowy, regulaminy, załączniki, wypowiedzenie umowy, książki nadawcze, wyciągi. Nie miało to jednak dla nas większego znaczenia – powództwo banku zostało oddalone w całości.

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Bank nie złożył broni i wywiódł apelację od niekorzystnego wyroku. Wynik potyczki w II instancji : apelacja banku oddalona w całości.

POBIERZ W FORMACIE PDF.

Wracamy do początku. Limit karty kredytowej wynosił 7.300,00 zł. Tymczasem Bank CITI Handlowy w Warszawie S.A. zapragnął spłaty prawie 12.000,00 zł (i nie chodziło o narastające odsetki, a o należność główną). Wnioski nasuwają się same.

Myślicie, że to już koniec historii ? Otóż nie ! Pomimo prawomocnego wyroku sądu II instancji, który orzekł iż Pan S. dłużnikiem nie jest, po kilku tygodniach nasz Klient odebrał telefon ze wspomnianej renomowanej warszawskiej kancelarii. Młody (na słuch) adept windykacji telefonicznej zażądał … spłaty długu pod rygorem wytoczenia powództwa w oparciu o inną podstawę prawną. Mając nasze wsparcie Pan S. wyraził zadowolenie z takiego stanu rzeczy i zachęcił rozmówcę do kolejnej batalii sądowej. Po kilkunastu minutach odebrał kolejne połączenie – tym razem z pokrętnymi przeprosinami.

P.S.

Pomimo korzystnego wyroku sądu II instancji nie do końca zgadzamy się z treścią jego uzasadnienia. Sąd uznał, że przedstawione przez bank niepodpisane kartki papieru nazwane wyciągami z rachunku karty kredytowej stanowią dokumenty prywatne w świetle prawa cywilnego.

Po pierwsze: nie mogą to być dokumenty tradycyjne (papierowe), albowiem nie zostały podpisane.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt I ACa 758/15): Istotną cechą dokumentu prywatnego jest jego podpisanie.

Po drugie: papierowe wydruki z natury rzeczy nie mogą być dokumentami elektronicznymi w rozumieniu art. 77(3) kodeksu cywilnego oraz art. 245 kodeksu postępowania cywilnego. Zwłaszcza – na co zwrócił uwagę sam sąd – wobec art. 7 ust. 2 i 4 prawa bankowego, zgodnie z którym dokument elektroniczny banku winien być sporządzony wyłącznie na informatycznych nośnikach danych, w sposób zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywanie i zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzonych na elektronicznych nośnikach informacji. Bez wątpienia papier nie jest nośnikiem informatycznym.

Zatem powołane jako dowód wyciągi banku mogą stanowić co najwyżej inny środek dowodowy – art. 309 kodeksu postępowania cywilnego – którego walor dowody jest znikomy. Ale to tylko nasze skromne zdanie…

Treść postu nie stanowi opinii ani porady prawnej. Informacje w nim zawarte posiadają wyłącznie walor poglądowy. Prawidłowe stosowanie norm prawnych wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej ? Napisz na kontakt@nieoddawaj.pl lub wypełnij formularz kontaktowy.

Wszystkie orzeczenia znajdziesz w dziale Orzecznictwo.

Wszystkie posty znajdziesz w dziale Blog.

Komentarze dotyczące wpisu: “Wygrywamy w sądzie z Bankiem CITI Handlowy sprawę o zapłatę 11.928,66 zł. [ZOBACZ WYROKI Z UZASADNIENIAMI]

  1. to jest system tego banku oszukują kłamią mam podobną sytuację spłacam a dług się nie zmniejsza poszukuję prawnika aby zaią się moim przypadkiem znam kilkanaście osób wpodobnej sytuacii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Masz tylko 14 dni na skuteczną obronę swoich praw w sądzie. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pozbądź się długu i odzyskaj spokój. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Termin skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, a także apelacji od wyroku zwykłego i wydanego w postępowaniu uproszczonym wynosi 14 dni od daty jego doręczenia.

Formularz kontaktowy

Ważna informacja

Przesyłając nam skany / zdjęcia dokumentów do analizy prawnej pamiętaj, aby obejmowały one całe strony, były czytelne i przede wszystkim kompletne. Procesowe znaczenie może mieć nawet pozornie nieistotny dokument. Prosimy również o przesłanie obrazu obydwu stron koperty lub podanie dokładnej daty odbioru przesyłki sądowej.